недеља, 25. новембар 2018.

Снови


Као саставни део људског живота сан представља неизбежни сусрет са непознатим, несталним и загонетним. У словенском народном предању ступање у овакво стање свести изједначавало се са ступањем у онострано. Приликом спавања душа би привремено напуштала тело док су снови доживљавани као њено ноћно путовање. Овим проживљеним догађајима придавао се велики значај. Обично би први разговор након буђења било казивање и тумачење снова. Општеприхваћено је да снови поседују пророчку моћ те се у народу развио посебан образац тумачења појава у сновима. Занимљиво је да у различитим словенским народима можемо уочити истоветно протумачене појаве. Тако на примем сневање бистре воде представља повољан предзнак док би мутна или прљава вода била неповољна.

Текст:
Ивана Мораревић. Душан Божић

Литература:
Жарко Требјешанин - „Симболика снова - неке српско-руске фолклорне паралеле”, Заједничко у словенском фолклору, САНУБИ, Београд, 2012, стр. 349-367.

Слика:
Максим Сухарев - „Сон Смерти Брат”

уторак, 20. новембар 2018.

Стазом словенског наслеђа - Газдик


У дванаестој епизоди овога серијала говоримо о покровитељу домаћинства и укућана - газдику.

Литература:
Беновска-Събкова, Милена, „Змеят в българския фолклор“, БАН, София, 1992
Виноградова, Н. Людмила, „Народная демонология и мифо-ритуальна традиция славян“, Индрик, Москва, 2000
Виноградова, Н. Л., Левкиевская, Е. Е, „Духи домашние “, Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5 томах, том 2, Международные отношения, Москва, 1999
Гура, В. Александр, „Символика животных в славянской народной традиции“, Индрик, Москва, 1997
Dźwigoł, Renata, "Polskie ludowe słownictwo mitologiczne", Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2004
Зечевић, Слободан, „Митска бића српских предања“, Вук Караџић, Београд, 1981
Климова, Дагмар, „Hospodářik в поверыях чешского народа“, Славянский и балканский фольклор, Индрик, Москва, 2000, стр. 162-176.
Левкиевская, Е. Елена, „Домовой“, Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5 томах, том 2, Международные отношения, Москва, 1999
Левкиевская, Е. Елена, „Змея домашняя“, Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5 томах, том 2, Международные отношения, Москва, 1999
Máchal, Jan, "Bájesloví slovanské", J. Otty, Praha, 1907
Polívka, Jiří, "Z drobné mytologie slovanské. O hospodáříčkovi", Národopisný věstník českoslovanský. roč. X, 1915, str. 73-81.
Раденковић, Љубинко, „Кућна змија у веровању и предању словенских народа“, Гује и јакрепи, БИСАНУ, Београд, 2012, стр. 167-184.
Hirtz, Miroslav - Zmije kućarice, Zbornik za narodni život Južnih Slavena, Zagreb, 1930, str. 243-254.
Horváthova, Emília, "Príroda v svetonázorových predstavách stovenského ľudu", Studia Academica Slovaca 6, Bratislava, 1977, str.161-176. 


Текст: Душан Божић 

Нарација: Милош Костић 

Музика: Damir Markotić - Svetoslav(Svarica) 

Графика: Душан Божић 

Анимација: Милош Костић 

Tонац: Стефан Гашпар 

© 2018 Српска родноверна жупа „Луг Велеса”