недеља, 26. новембар 2017.

Међедовић


Овако се назива јунак српских прича који је проистекао из односа људског бића, загубљеног у шуми, и медведа. Истовремено кроз њих се приповеда о споју природе и културе. Када се дете роди, оно бива остављено медведу на одгајање. Све док не стаса, односно докаже своју снагу, не допушта му се одлазак међу људе. Испуњен надљудском снагом и апетитом, сусреће се са различитим људима и овладава њиховим вештинама. Тиме усваја културне вредности заједнице. У једној верзији ове приче, Међедовић на крају постаје цар, овако наглашавајући потребу за култивисаном природом зарад бољитка заједнице.

Текст:
Ивана Мораревић, Душан Божић

Литература:
Зоја Карановић - Збирка Симеона Ђурића и пет прича о Међедовићу, Зборник Матице српске за књижевност и језик, св. 1-3, 2005, стр. 97-118.

Слика:
Евгений Рачев - Маша и Медведь

понедељак, 20. новембар 2017.

Могући трагови Моране код Срба


Познат нам је западнословенски обичај изношења обредне лутке, на окончању зимског периода, назване Morаna, Mоrena, Marzanna али и Zima, Śmiertka или Smrtelnička којa се уништавала најчешће спаљивањем и потапањем. Слично се поступа и са лутком спаљиваном у склопу Масленице, источнословенског обреда предпролењег периода. Лутка је најчешће названа по самој прослави, док се у Украјини јавља и облик Марена, Мара. Сличне поступке затичемо на југу, у Хрватској, где се у склопу сличних покладних поворки спаљује и обредна лутка.

Занимљиво је да начин поступања са обредном лутком затичемо описан кроз предају са Маљена о Краљевић Марку и крчмарици Мари. Наиме, говори се како је Марко због издаје запалио Мару која је отишла на реку, где је безуспешно покушала да се угаси. Ово предање уткано је и у топонимију тог краја, тако срећемо Крчмарску реку али и Марин брег. Различити облици сукоба Марка и крчмарице бележе се у предањима и песмама широм јужнословенског простора. Таква је и песма „Марко Краљевић и аждаха“ где се поново јавља крчмарица која га издаје за шта је он кажњава спаљивањем.

„Он ухвати Росу крчмарицу,
Срдито јој Марко говорио:
»Стани море, да ти пиво платим?«
Обуче јој воштану кошуљу,
Пак запали су четири стране,“
[1]

Уз то, мотив утопљене девојке, може се назрети у топониму Дивчибаре, који се јавља на више места у северозападном делу Србије. Приметно је и да се у близини Дивчибаре код Цветковца налазе и Марин вир, Марин брод, Марина ливада, Марин јасен и Марин гроб. Овакво сабирање митолошких назива предела може указати на трагове старије митске слике.

Текст:
Ивана Мораревић, Душан Божић

Литература:
Ивана Башић - „Слике у речима“, Етнографски институт САНУ, Београд, 2016
Александар Лома - „Дивчибаре-топономастички траг паганског аграрног обреда“, Кодови словенске културе 5, 2000, стр.146-157.
[1] Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине: Јуначке пјесме старијег времена. Књига трећа. Скупио Богољуб Петрановић. У Биограду, у државној штампарији 1870., стр. 107-114.


Слика:
Максим Сухаров - Масленица

недеља, 12. новембар 2017.

Стазом словенског наслеђа - ветровници
Литература:
Ајдачић, Дејан, „Летење демона у словенском фолклору и књижевностима 19. века“, Studia mythologica slavica II, 1999, стр. 307-317
Валенцова, Марина М., „Особенности демонологических представлений словацкого Замагурья: универсалное и локалное в языке и культуре“, Региональные исследования в фольклористике и этнолингвистике - проблемы и перспективы, 2015, стр. 96-113
Vinšćak, Tomo, "O štrigama, štrigunima i krsnicima u Istri", Studia ethnologica Croatica 17, 2005, str. 221-235
Ginzburg, Carlo, "Threads and Traces: True False Fictive", University of California Press, Berkeley, 2012
Elijade, Mirča "Šamanizam i arhajske tehnike ekstaze", Матица српска, Нови Сад, 1985
Зечевић, Слободан, „Митска бића српских предања“, Вук Караџић, Београд, 1981
Јовановић, Гордана, „Вѣтрьница - демонско биће словенских веровања“, Јужнословенски филолог LX, 2010, стр. 273-281
Кордић, Радоман, „Здухач - психоанализа текста“, Научна књига, Београд, 1990
Левкиевская, Елена Е.,  „Облакопрогонники - откуда на Карпатах град берется“, Родина бр.1/2,  2001, стр. 196-199
Левкиевская, Елена Е., „Духи атмосферные“,  Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5 томах, том 2,  Международные отношения, Москва, 1999
Лома, Александар, „Свети Сава и облакогонци“, Зборник радова византолошког института 50/2, 2013. стр. 1041-1079
Плотникова, Анна А. „Фрагмент балканославяской народной гемонологии: Борьба воздушных демонов“, Слово и культура том II, 1998, стр.158-169
Плотникова, Анна А. „Здухач“, Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5 томах, том 2,  Международные отношения, Москва, 1999
Pocs, Eva, "Traces of Indo-european shamanism in Southeast Europe", Folk Belief Today, 1995, pp. 366-373
Раденковић, Љубинко, „Митолошки господари градоносних облака - словенске паралеле“, Зборник етнографског музеја у Београду 1901-2001, 2001, стр. 445-454
Тиховська, Оксана, „Психологічне підгрунтя образу дводушника в українскій міфології“, Науковий вісник Ужгородського університету, 2016, стр. 242-248
Тодоровић, Ивица, „Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе“, Гласник Етнографског института САНУ LIX (2), 2011, стр. 207-218
Толстой, Никита И., „Очeрки славянского язычества“, Индрик, Москва, 2003
Šešo, Luka, "O krsniku: od tradicijske pojave u predajama do stvarnog iscjelitelja" Studia ethnologica Croatica 14/15, 2002/2003, str. 23-53


Текст:
Душан Божић

Нарација:
Милош Костић

Музика:
Damir Markotić - Svetoslav(Svarica)

Графика:
Душан Божић

Анимација:
Милош Костић

Tонац:
Стефан Гашпар


© 2017 Српска родноверна жупа „Луг Велеса”