четвртак, 19. децембар 2019.

Ђубриште


Наиме, реч ће бити о гомили на коју се одлаже органски отпад једног домаћинства. Овакво место налазимо на ободу имања а може бити названо још и „сметлиште” односно „буњиште”. Налазећи се на граници познатог и страног ђубриште ће попут раскрснице, дрвљаника, прага или моста престављати једно од стецишта како разноврсних бића тако и самих предака. Ова двојака природа огледа се у томе да се на ђубриште бацају остаци да струну и до краја пропадну самим тим оплемењујући земљиште и поспешујући плодност. Таква неодређеност места чини га погодним за извршавање различитих магијских поступака, попут кађења болесника. Првим одласком на ђубриште млада додатно потврђује своју везу са новом породицом, док се код Руса и Пољака бележи чак и пренос ђубришта приликом пресељења у нови дом. Познато је и да се у склопу пролетњих обреда ђубриште спаљује, са намером да се растерају све штеточине.

Текст:
Душан Божић

Литература:
М. М. Валенцова - „Буњиште”, „Словенска митологија – енциклопедијски речник”, Zepter Book World, Београд, 2001
М. М. Валенцова  - „Ђубре”,  „Словенска митологија – енциклопедијски речник”, Zepter Book World, Београд, 2001
Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић - „Српски митолошки речник”, Нолит, Београд, 1970
Marijan Stojković - "Sobna prašina, smeće, metla i smetlište", Zbornik za narodni život i običaje 30, 1935, str. 17-31.

Fotografija:
Compost - Edward

недеља, 1. децембар 2019.

ОловинаЗебележено још и као олавина или аловина представљаће назив за једно старинско пиће. Наиме, реч је о напитку справљеном од житарица најчешће јечма или чак овса. Записана сведочанства говоре о различитим начинима справљања. Сам израз се бележи на читавом словенском југу од Бугарске све до Словеније где се очувао у коренском облику "ol" као синоним за пиво. Осим на југу, познат је и код Источних Словена где речи "ол", "оловина", "олава" или "аланя" значе пиће са додатком хмеља и другог биља, талог настао при справљању пива или кваса односто напросто пиво. Слично је и у другим индоевропским називима, превасходно балтичким лит. и лет. "alus",  као и германским исл. "öl", дан. "øl" и енг. "ale" све у значењу пиво или одређена врста сличног напитка. Занимљиво је да се оловина јавља уз медовину као формула балтословенских фолклорних текстова лет. "alu midu" као и лит. "madu ar olu" чему одговара израз из руских бајки "мед-пиво".

Текст:
Душан Божић

Литература:
Јасна Влајић-Поповић - Оловина, старинско пиће налик пиву, Кодови словенских култура 2, 1997, стр.163-169.
Сима Тројановић - Главни српски жртвени обичаји Старинска јела и пића, Просвета, Београд, 1983


Слика:
 Андрей Шишкин- Тризна