недеља, 4. октобар 2015.

Бели градУ народној традицији Словена али и у свакодневној топонимији сусрећемо се са овим називом који према историјским изворима представља један од најраније забележених словенских ојконима. На њега наилазимо све од српске престонице па до бројних других истоимених градова широм словенског подручја. Међутим, на митолошком нивоу овај назив чува у себи много више одредница. Сам придев „бели“ у себи носи старије значење са смислом „светли“ односно „бљештећи“ и као такав одлика је посебног значаја али и највишег божанства. У обредним песмама често је описан са додатним детаљима справљеним од драгоцених метала који ће увећати његов значај и престиж. А сазнајемо и да се налази на врху брда, чиме одговара врху дрвета света, па ће сходно томе такође припадати громовнику као његово небеско утврђење. 
Текст: Душан Божић

Литература:
Мирјана Детелић, Марија Илић - „Бели град“, Балканолошки институт САНУ, Београд, 2006
Radoslav Katičić - "Božanski boj", Ibis grafika, Zagreb, 2008


Слика:
Иван Билибин - Остров Буян

Нема коментара:

Постави коментар