недеља, 19. март 2017.

Откључавање пролећа


Међу обредним песмама које се певају на уласку у пролетњни период примећује се овај устаљени мотив. Кључем, често златним, отвориће се земља и небо. Ово одражава и кључање извора, односно поновно покретање воде након одмрзавања. Откључавање ће најчешће вршити Јарило, препознат под разним заменским именима, а кључ ће добити од своје мајке или пчела и птица, мада се и свако од њих може наћи у улози онога ко откључава. Међутим исход је свуда исти. Откључавање ће имати за последицу наступање топлоте и плодоносне росе, повратак птица и змија, озелењавање, пупање и цветање целокупне природе. Ондосно овим чином се омогућује долазак пролећа.

„Smrtná neděla, 
Kdes klíč poděla? 
Já sem ho dala Svatému Jiři. 
Svaty Jiří vstává, 
Zem odemkává. 
Aby tráva růstla, 
Tráva zelena, 
Ruže črvená.”

(Смртна недељо, где си кључе денула? Ја сам их дала светом Јиржију(Ђорђу).
Свети Јиржи устаје, земљу откључава, да би трава расла, трава зелена, цветак црвени.)
„Ты пчелочка ярая,
Ты вылети из-за моря,
Ты вынеси ключики,
Ключи золотые,
Отомкни летечко,
Замкни зимушку.”

(Ти пчелице јаросна, ти излети од иза мора, ти изнеси кључиће,
кључе златне, отвори лето, затвори зиму)
„Падай Юрыла ключиы і замкі
Адамкуці красну вясну,
Красну вясну,
Цёпла лецейка,
Цёпла лецейка,
Спела жыцейка.”

(Подај Јурилу кључеве и катанце, откључаће красно пролеће,
красно пролеће топло лето, топло лето, зрело жито.)
Текст: Душан Божић
Литература:
Radoslav Katičić - ”Gazdarica na vratima”, Ibis grafika, Zagreb, 2011 
Vitomir Belaj - "Hod kroz godinu", Golden marketing, Zagreb, 2007
„Беларуская народная творчасць - Веснавыя песні”, Навука і тэхніка, Мінск, 1979
Слика:
Максим Сухарев - "Весна 2015"

Нема коментара:

Постави коментар