недеља, 27. јул 2014.

МесецПоред тога што ово Земљи најближе небеско тело и њен природни сателит има улогу при мерењу времена, Месец има и значајно место у веровањима Словена. За Месец и његове мене везана су бројна предања и магијске радње, па тако све послове треба започињати са младином, да би напредовали и расли као и сам Месец, и тако до уштапа, након чега следи опадање када послове треба свршавати. Месечеве мене објашњавају се веровањем да он истовремено осветљава и загробни свет, и као такав представља хтонично, уз то може носити назив „рогати“ а негде га називају и „дедом“, овде се могу назрети повезаности са Велесом. Приликом небеске свадбе Месец често има улогу младожење, где на послетку бива кажњен због своје променљивости. Овакав мит има велике сличности са Балтичком предајом.
Текст: Душан Божић

Лиитература:
Ненад Ђ. Јанковић - „Астрономија у предањима, обичајима и умотворинама Срба“, Научна књига, Београд, 1951
Татьяна В. Цивьян - „Мотив наказания месяца в сюжете небесной свадьбы“, Балто-слaвянские исследования 1987, Наука, Москва, 1988
Иваничка Георгиева - „Българска народна митология“, Наука и изкуство, София, 1993
Светлана М. Толстая - Месец, „Словенска митологија: енциклопедијски речник“, Zepter Book World., Београд, 2001


Слика: Максим Сухарев - "Месяц"

Нема коментара:

Постави коментар