петак, 22. август 2014.

Извор


Ово је једно од основних светих места међу Словенима. Тако се вода а нарочито неначета, која се узима са њега сматра изузетно моћном и користи се у магијској пракси. Верује се да где је крај неког извора изгажена трава то је место на ком су играле виле. У слици ,,основног мита'', поред горе и извор у долини је место богиње Мокош која крај њега преде и тка нити које се изједначавају са током реке а и судбине људи. На посебан дан се замишља да из тог извора извиру злато и сребро који најављују рађање природе.
Текст: Милош Костић

Литература:
Radoslav Katičić - "Gazdarica pred vratima, Ibis Grafika", Zagreb 2011
Radoslav R. Podunavski - „Tradicionalno balkansko veštičarstvo“, ESOTHERIA, Beograd 2007
Ш. Кулишић, П. Ж Петровић, Н Пантелић - „Српски митолошки речник“, Нолит, Београд, 1970

Слика:
Душан Божић - „Мокош“

Нема коментара:

Постави коментар