недеља, 22. новембар 2015.

БрезаТо је једно од дрвета које је испуњено магијским својствима. Најизраженија је њена заштитничка моћ, па би се метлама справљеним од брезе терало зло, а лишће овог дрвета би се користило у народној медицини. Брезове гранчице користе се највише при пролетњим обредима за магијско шибање, кићење имања као и у изради венаца како би штитиле од болести и сваког другог зла. Кроз ове ритуалне радње често је наглашавана и њена женска симболика, где би јој као мушки пандан одговарао храст. Такође је рапрострањено веровање да у крошњи брезе често пребивају виле.
Текст: Душан Божић

Литература:
Л.Н. Виноградова, В.В.Усачёва - „Берёза“, „Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5 томах“, том 1, Международные отношения, Москва, 1995
Веселин Чајкановић - „Речник српских народних веровања и биљкама“, СКЗ, Београд, 1994

Слика:
Николай Фомин - Берёза

Нема коментара:

Постави коментар