понедељак, 15. септембар 2014.

ПроклетијаОво је обичај проклињања одређене особе која је учинила неко рђаво дело а за то није одговарала. Проклетија се одржава недељом или за време празника. Оштећени човек позове људе из села на место где се догодила штета, код записа или на раскрсницу. На том месту се пободе колац и окупљени људи на њега бацају камење и проклињу кривца призивајући свеце, како би се он открио и казнио. Проклетија је табуисано место и не растура се након завршеног обреда већ остаје на том месту. Људи из других села који би пролазили поред проклетије такође би узимали и бацали камење на њу и проклињали кривца.
Текст: Милош Костић

Литература:
Ш. Кулишић, П. Ж Петровић, Н Пантелић - „Српски митолошки речник”, Нолит, Београд, 1970
Сима Тројановић - „Главни српски жртвени обичаји - старинска јела и пића”, Просвета, Београд, 1983, 26-28


Слика:
Душан Божић - „Проклета гомила”

2 коментара: