понедељак, 17. новембар 2014.

Стварање светаЈасно је да не постоје примарни извори који нам говоре о космогонији код Словена, односно о миту стварања света. Међутим, у фолклорној традицији пре свега источнословенских народа наилазимо на забележена казивања која би могла у себи чувати успомену на овај прадавни мит. Текстови песама говоре како у почетку не беше ничега до сињег мора, на мору се налази дрво, најчешће је то храст као „дрво света", и на њему две птице. Затим птице зарањају на дно мора и ваде песак од ког ће начинити земљу, те камен од ког ће настати небо, сунце и облаци. Односно тако стварају свет. Овакава мит упоредив је са другим индоевропским традицијама, али и са угрофинским фолклором.
Текст: Душан Божић

Литература:
Aleksander Gieysztor - "Mitologia Słowian", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2006
Вера Кузнецова - „Дуалистические легенды о сотворении мира в восточнославянской фольклорной традиции“ Издательство СО РАН НИЦ ОИГГМ , Новосибирск, 1998
Оксана Микитенко - „Сиже стварања света као проблем фолклорне рецепције хришћанства“, Зборник Матице српске за славистику, 1997, бр. 52, стр. 149-156


Слика:
Максим Сухарев - „Сотворение мира - Дуалистический миф“

Нема коментара:

Постави коментар