недеља, 15. јун 2014.

Лесник

Шумски дух, познат свим словенским народима. Описује се у људском обличју, често уз одређена животињска обележја, такође, напомиње се да може преузети разне животињске облике. Од свих шумских бића најдражи му је медвед у ког се и сам неретко преображава, уз то он је и заштитник стоке. У Русији се напомиње како се плаши грома, док се у Србији лесницима називају маскирана лица у коледарској поворци, где симболишу претке и имају изразито хтонични карактер. Све ово наводи на закључак да се у овом шумском духу заправо очувао сведени облик бога Велеса.
Текст: Душан Божић

Литература:
Слободан Зечевић - „Митска бића српских предања”, Вук Караџић, Београд, 1981
Успенский Б. А. - „Филологические разыскания в области славянских древностей”, МГУ, Москва, 1982.
Radoslav Katičić - "Božanski boj", Ibis grafika, Zagreb, 2008


Слика:
"Leszy" - Marta Emilia

Нема коментара:

Постави коментар