недеља, 15. јун 2014.

ВелесСловенско божанство вишеструких улога. О њему сазнајемо из писаних извора, обредних песама и бројних топонима. Забележен као скотији то јест сточији бог, Велес је божанство које има власт над целокупним благом, како домаћим животињама тако и другим драгоценостима. Поред сточарства везан је и уз земљорадњу, што се увиђа из поштовања последњег снопа жита које се назива божија односно Велесова брада. Његов животињски облик је медвед, љута звер, и у том облику он штити стадо али и шуме у којима влада. О Велесу се говори и као о покровитељу песника или уметности уопште али и магије. На дрвету света Велес је приказиван као огромна змија која се гнезди у његовом корењу из ког истиче вода. Сходно томе и кумири Велеса постављани су у долу, подно брда, крај река. Он је такође и господар оностраног, загробног света куда иду душе након смрти, из ког долазе топлота, роса, птице и змије у пролеће.
Текст: Душан Божић

Литература:
Иванов В. В., Топоров В. Н. - „Исследования в области славянских древностей”, Наука, Москва, 1974
Radoslav Katičić - "Božanski boj", Ibis grafika, Zagreb, 2008


Слика: „Велес” - Максим Кулешов

Нема коментара:

Постави коментар