недеља, 15. јун 2014.

Дрво света
У словенској предаји свет се може приказати у облику дрвета. То је најчешће храст, али се јављају и друга дрвета (јела, бор, јабука...). Кроз песме сазнајемо да се у крошњи, углавном на сувој грани, налази громовник који може бити представљен у облику орла. У средишњем делу - стаблу спомињу се, у зависности од предаје, пчеле, ласица или овце. Док је у корену дрвета змај односно змија. Често при дрвету налази се извор из којег истиче вода. Поред тога што је дрво света, оно је и поприште борбе соларног божанства из крошње (Перун) и хтоничног из корења (Велес).
Текст: Душан Божић, Милош Костић


„Ў чистом поли на синим мори стоиць дуб широколист,
под тым дубом вовцы стары, перяры черная вовна.
На той вовни ляжец змея змеиная.”
(Романов Е. Р.,„Белорусскии сборник”)


Превод:
"U čistom polju, na sinjem moru, stoji širokolisti dub(hrast),
pod tim dubom stare ovce, lanjska crna vuna.
Na toj vuni leži zmija zmijska."
(Belaj Vitomir, "Hod kroz godinu",111)Слика:
„Мировое Древо” - Максим Сухарев

Нема коментара:

Постави коментар