недеља, 15. јун 2014.

Громовне стрелеЗнане су и као "камене стреле" или "громов камен", према народном веровању ове камене стрелице се заривају у земљу након удара грома, да би после извесног времена излашле на површину. Оно што се у земљи налази јесу остаци из каменог доба (врхови стрела, копља, секира). Када би проналазили ове предмете, народ би их користио у лечењу, као амајлије, или као заштиту од удара грома. Слична предаја постоји и код других индоевропских народа, а јавља се и шире. Управо у овим громовним стрелама можемо препознати оружје бога Перуна, словенског громовника.
Текст: Душан Божић

Литература:
Ш. Кулишић, П. Ж Петровић, Н Пантелић - "Српски митолошки речник", Нолит, Београд, 1970
Radoslav Katičić - "Božanski boj",Ibis grafika, Zagreb, 2008
Vitomir Belaj - "Hod kroz godinu", Golden marketing, Zagreb, 2007


Слика:
"Перунове стреле" - Душан Божић

Нема коментара:

Постави коментар