понедељак, 23. мај 2016.

ВретеноОруђе у облику зашиљеног штапа на коме се намотава нит врћењем између прстију руке назива се вретено. Његова зашиљеност и врћење је оно што повезује овај предмет са магијским својствима. Вретено поред своје профане функције, има и многоструке магијске функције а заступљен је у скоро свим животним догађајима. Тако се њиме терају нечисте силе током порођаја а ставља се изнад колевке као заштита детета. Такође овај предмет се користи и у исцелитељским обредима као и у љубавној магији. Вретено се јавља и у свадбаним обичајима где би се оно поклањало млади или би се њиме украшавали свадбени хлебови. Поред многих магијских функција постојале су и забране везане за овај предмет, тако се на пример вретено није могло одлагати без пређе а није се смело користити за време Бадњег дана. Вретено се појављује и као атрибут неких митолошких бића као што су кикимора која мрси немарно остављену кудељу.
Текст: Милош Костић


Литература:
М. М. Валенцова, „Словенска митологија - енциклопедијски речник“, „Вретено“ Zepter book world, Београд, 2001
Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић - „Српски митолошки речник”, Нолит, Београд, 1970

Нема коментара:

Постави коментар